Architect uit Leiden sinds 1985

Vanuit onze innoverende en zoekende geest om de rol van regisseur te vervullen en dus volwaardig bij te kunnen dragen aan de totstandkoming van projecten is onze rol die van bouwheer en bouwmeester. Het leiderschap is daarmee terug op de plaats waar die thuis hoort, daar waar maximale sturing en kwaliteitsbeoordeling plaatsvindt op basis van deskundigheid, objectieve informatie en ethisch handelen. De regierol die Atrium Vastgoedontwikkelaars op zich neemt is dus een logische en natuurlijke.

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars werkt als risicodragend en als gedelegeerd ontwikkelaar.

Hoe we het doen
Het tot stand brengen van gebouwen brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee dan in mijn vaders tijd, de voorbereidingsfase (ontwikkelfase) is essentieel geworden. Deze fase waarin het gebouw als het ware architectonisch en technisch in elkaar gezet wordt, gaat gepaard met uitgebreide financiële, juridische en planningscontrole. Het proces waarin het gebouw dus in alle facetten gemodelleerd wordt is multidisciplinair en vereist kennis en ervaring.

We streven er naar om samen met fabrikanten en toeleveranciers een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. Het interactief werken aan het optimaliseren en maximaliseren van het gebouw is een voortschrijdend proces en wordt tot elk detail doorgevoerd. Hierin komt het vakmanschap van de architect samen met de zakelijke analyse die behoren bij het risico dragend investeren. Onze kernwaarden en kwaliteitsbesef is daardoor vanaf definitiefase en conceptvorming een constante, dit geeft vertrouwen in het ontwikkelproces en waarborgt het eindresultaat.

Dit is wat ons onderscheid van elke andere ontwikkelaar.

Deze wijze van werken is “onze eigen wijze” van werken en biedt het beste van twee werelden. Dat maakt waarom we bouwmeester en bouwheer zijn en waardoor we op deze wijze zijn gaan denken en doen. De “eigen wijze” van werken met Atrium Vastgoedontwikkelaars zorgt dat de filosofie en de creatie gehandhaafd blijft. Daarbij biedt grip en sturing op kwaliteit en proces en dat komt de kwaliteit van het project ten goede.

Hans Bakker

Hans Bakker vestigde zich in 1985 als zelfstandig architect en realiseerde in de afgelopen decennia ruim 500 projecten. Hij behaalde in 1993 het diploma architect; werd in datzelfde jaar genomineerd voor de nationale renovatieprijs. Ontwierp in de afgelopen jaren complexe, kwalitatief hoogwaardige gebouwen, functionele en representatieve gebouwen, interieurs en tuinen in diverse stijlen. Hij heeft zeer grote affiniteit met kunst en cultuur en grote belangstelling voor openbare ruimten en stedebouw; zijn grote voorbeelden zijn H.P. Berlage, Frank Lloyd Wright en Renzo Piano.