Bouwheer & Bouwmeester

Vanuit mijn innoverende en zoekende geest en om de rol van regisseur te vervullen, dus volwaardig bij te kunnen dragen aan de totstandkoming van projecten, ontwikkelde ik me naast bouwmeester ook tot bouwheer. Het leiderschap kwam daarmee terug op de plaats waar die thuis hoort, daar waar maximale sturing en kwaliteitsbeoordeling plaatsvindt op basis van deskundigheid, objectieve informatie en ethisch handelen. De regierol die Atrium Vastgoedontwikkelaars op zich neemt is dus een logische en natuurlijke.

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars werkt als risicodragend en/of als gedelegeerd ontwikkelaar.

Hoe we het doen
Het tot stand brengen van gebouwen brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee dan in mijn vaders tijd, de voorbereidingsfase (ontwikkelfase) is essentieel geworden. Deze fase waarin het gebouw als het ware architectonisch en technisch in elkaar gezet wordt, gaat gepaard met uitgebreide financiële, juridische en planningscontrole. Het proces waarin het gebouw dus in alle facetten gemodelleerd wordt is multidisciplinair en vereist kennis en ruime ervaring.

We streven er naar om samen met fabrikanten en toeleveranciers een zo hoog mogelijke duurzaamheid te behalen. Hierin komt het vakmanschap van de architect samen met de zakelijke analyse die behoren bij het risico dragend investeren. Onze kernwaarden en kwaliteitsbesef is daardoor vanaf definitiefase een constante kwaliteit, namelijk hoogwaardige architectuur en optimale duurzaamheid.

Dit is wat ons onderscheid van elke andere ontwikkelaar.

Onze eigen wijze” van werken biedt het beste van twee werelden. Dat maakt waarom we bouwmeester en bouwheer zijn en waardoor we topklasse architectuur en maximale toekomstwaarde creëren.