Atrium Vastgoedontwikkelaars

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars is een volledig onafhankelijk en zelfstandig bedrijf.

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars is ervan overtuigd dat het voor de toekomst van ons en onze kinderen van groot belang is dat we een gebouwde omgeving creëren die toekomstwaarde heeft.

De toekomst die ATRIUM Vastgoedontwikkelaars voor ogen staat, is het maken van humane en sfeervolle gebouwen.

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars is van mening dat het belangrijk is om door middel van transformatie en hergebruik de continuïteit van de gebouwde omgeving te handhaven en te versterken. We noemen dit het creëren van toekomstwaarde.

Om die reden heeft ATRIUM Vastgoedontwikkelaars zich voorgenomen om de beste vastgoedontwikkelaar te zijn in binnenstedelijke (her)ontwikkelingen.

Vastgoedontwikkeling

Atrium Vastgoedontwikkeling is een creatieve en veelzijdige projectontwikkelaar die actief is in West en Midden Nederland. Atrium heeft tussen 1990 en 2005 succesvolle bedrijvenparken ontwikkeld. Veelal herontwikkeling van oude bedrijfsterreinen waarbij ook bodem sanering en nieuw wegen uitgevoerd werden. De aanleg van groene borders en hagen is belangrijk en maakt van een terrein een aantrekkelijk werk “park”. Vanaf 2000 richt Atrium zich met name op herontwikkeling van bestaande monumenten in binnen stedelijke omgeving. Ook hier geldt: kwaliteit gaat boven kwantiteit. Sleutel begrippen voor haar projecten zijn mooie architectuur en functionaliteit tot in menselijke maat.