De ethiek van ATRIUM Vastgoedontwikkelaars

Ethiek
We hechten waarde aan mensen, maatschappij, cultuur en historie. Wij vinden het belangrijk al deze facetten bij ons werk te betrekken.

Eerlijk zaken doen
ATRIUM Vastgoedontwikkelaars zet zich al sinds haar oprichting in voor eerlijk zaken doen. Eerlijk en integer zaken doen is voor ons vanzelfsprekend. We zullen onze houding, waar we kunnen, uitdragen.

Bouwheer en bouwmeester
In de afgelopen decennia hebben we aangetoond dat onze “eigen wijze” van werken werkt. Het tot stand brengen van bouwprojecten gebaseerd op de “creërende en dienende” overtuigingen van de “bouwmeester en bouwheer”. Wij zijn dienstverlener, probleemoplosser en reparateur van openbare ruimten.

Duurzaamheid gaat over “toekomstwaarde”
Bij ATRIUM Vastgoedontwikkelaars zijn we van mening dat duurzaamheid gaat over meer dan voldoen aan wetgeving. Hoewel we zeer consequent zijn in het reduceren van energiegebruik, beperken van waterverbruik en recyclen van materialen is dit slechts een deel van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzame projectontwikkeling betekent ook hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen en creëren van gebouwen die flexibel en aanpasbaar zijn, zodat ze over lange termijn functioneel en rendabel blijven.

Innovatie
Bij onze projecten zijn we steeds op zoek naar de nieuwste technieken en bouwsystemen. Voor herontwikkeling van bedrijventerreinen is de innovatiefste bodemsaneringmethode van belang en bij transformatie van een kantoorgebouw is hergebruik van draagstructuur essentieel. De restauratie van monumentale panden zal in de huidige tijd duurzaam moeten plaatsvinden, dit vraagt om toepassing van de meest innovatieve energie-opwekking en isolatietechnieken.