Samen met ATRIUM Vastgoedontwikkelaars

Samenwerking met bouwers
Wij vinden het belangrijk om onze expertise te delen en zodoende kennis te verbreden. Om die reden gaan we graag samenwerking aan.

Samenwerking met beleggers
Bij beleggers is de focus gericht op rendement. Indien gebouwen leeg komen te staan, komt de continuering van het rendement in gevaar en dient de vraag naar alternatieve gebruiken en verduurzaming zich aan.

Samenwerking met (semi)overheid
Onze expertise op het gebied van (her)ontwikkeling tezamen met de grote ervaring en ontwerpen van goed functionerende en duurzame onderwijs- en bedrijfsgebouwen, maakt ons een partner bij uitstek.