Waarde creatie en toekomstwaarde

ATRIUM Vastgoedontwikkelaars is ervan overtuigd dat ze met haar “eigen-wijze” van werken het beste in staat is om de grootst mogelijke toegevoegde waarde te creëren voor mens en gebouwde omgeving.

In de benadering van Atrium gaat het niet louter om de profit. We maken projecten die zijn bestand tegen de “tand des tijds” waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Dat levert maximale toekomstwaarde op. Toekomstwaarde voor het gebouw, maar ook voor de eigenaar, de maatschappij en ook voor iedereen die als projectpartner heeft meegewerkt. We creëren kwalitatief hoogwaardige gebouwen waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leren.

Daarbij opteren we liever voor restauratie en hergebruik in combinatie met toevoeging van nieuwbouw, in plaats van sloop en nieuwbouw. Dat is één van onze bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onze passie voor de binnenstad maakt dat we specialist zijn in kleinschalige transformaties en revitaliseringsprojecten. Het is fantastisch te ervaren hoe we levenloze gebouwen omvormen tot prachtige woon- en werkplekken en daarmee de gehele omgeving nieuw leven inblazen. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de leefomgeving en toekomstwaarde aan de stad.

We ervaren dat het tot stand brengen van bouwprojecten vanuit de overtuiging om dienstbaar te zijn en te creëren, leidt tot mooiere gebouwen, betere processen en grotere tevredenheid van de gebruikers.

Volgens onze “eigen-wijze” van werken als bouwheer- en bouwmeester, kunnen we efficiënter werken en dus betere projecten realiseren. Dit resulteert in betere gebouwen, kortere bouwtijd en innovatieve voorbereidingsprocessen en realisatie binnen het budget.